ESG-rapport

Corporate Social Responsibility

Fleggaard koncernen har en række regulerende politikker samt etiske retningslinjer, der gælder for koncernen og de tilknyttede datterselskaber. 

ESG-rapporten udgør den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar jf. §99a og kønsmæssige sammensætning jf. 99b i årsregnskabsloven. Beskrivelsen af Fleggaard koncernens samfundsansvar tager udgangspunkt i koncernens tre strategiske fokusområder detailhandel, grossisthandel og leasing.

I denne rapport påbegyndes overgangen fra CSR- til ESG-rapportering. Hvor der hidtil er blevet udarbejdet en konsolideret CSR-rapport, er denne rapport en del af overgangen mod at imødekomme kommende lovkrav og rapporteringsstandarder. Rapporten kan derfor bruges som opslagsværk, hvor det er muligt at dykke ned i de områder af koncernen, der har størst interesse. Hvis rapporten læses samlet i kronologisk rækkefølge, vil der forekomme gentagelser i beskrivelsen af ESG-tiltag i de enkelte selskaber, da vi ser bort fra at berette konsolideret.

 

Download ESG-rapporten 2022/23

Download CSR-rapporten 2021/22

Download CSR-rapporten 2020/21

Download CSR-rapporten 2019/20

Download CSR-rapporten 2018/19

Flegggaard
Calle
Dangaard
Click Entertainment
Calgros
Famobra
ASWO
Flegggaard Leasing
Flegggaard Auto
Focus Flex leasing
Forza leasing

Kontakt

Tlf.: 72 30 30 30
Fax: 72 30 30 01
E-mail: info@fleggaard.dk

Fleggaard Holding A/S

Skovbakken 10, Kollund
6340 Kruså
CVR: 77 84 73 16

Om Fleggaard Holding

Fleggaard koncernen består af en række forskellige datterselskaber, hvis aktiviteter spænder vidt indenfor detailhandel, grossisthandel og leasing. 

Fleggaard Koncernen har i alt ca. 1.700 medarbejdere og omsætter årligt for omkring 7 milliarder kroner.

Læs mere